Havenarbeid

Datum van de plechtighied : 21 februari 2016

Samenstelling van de eretafel

  • De heer Kris PEETERS : Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
  • De heer Philippe PIRSON : Voorzitter van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid
  • De heer Guy VANKRUNKELSVEN : Voorzitter van het Organiserend Comité
  • Mevrouw Katrien VERWIMP : Voorzitster – ACV-TRANSCOM
  • De heer Erik QUISTHOUDT : Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke Havens van België ACLVB
  • De heer Marc LORIDAN : Federaal secretaris – BTB

Lijst van de Laureaten, Eredekens en Emerit-eredekens van de Arbeid

Een video reportage van ATV