Home

Vandaag heeft het KIEA en het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid het 100-jarig bestaan van de IAO (International Labour Organization – EU and Benelux countries) gevierd via een colloquium waar o.a. Kris Peeters, Lieve Verboven, Luc Cortebeeck, Jelle Brusselmans, Nouria El Hachloufi, Alexandre Vanauve, Marie Vandenbroeck, Liliane Cocozza, Simone Laeremans, Kris De Meester, Geert De Poorter, Johan Dexters, Chris Serroyen, Olivier Valentin, Robert Verteneuil aanwezig waren.

Onze opdracht?

Erkennen en bevorderen van uw talenten

Welkom op de site van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid – KIEA.

.

In wie zijn wij? kan u onze opdracht vinden en kan u kennis maken met onze organisatie en onze manier van werken. U bent geïnteresseerd in onze activiteiten? U vindt doelgerichte informatie naargelang de categorie waartoe u behoort. Onze activiteiten lichten u o.a. in over de aan gang zijnde procedures en de evenementen die wij organiseren. Wil u deze uitdaging aangaan? Schrijf u in. Een vraag? Een idee? Een commentaar?

Wil u onze informatie krijgen? Contacten