Architect – Ingenieur-Architect

Op 13 september 2016, de Voorzitter van het Organiserend Comité wenste zelf de eretekens aan de afwezigen op de officiële plechtigheid uit te reiken. Deze plechtigheid had plaats ten zetel van het KIEA.

Datum van de plechtigheid : 21 mei 2016

Samenstelling van de eretafel

  • De heer Kris PEETERS : Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
  • De heer Willy BORSUS : Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
  • De heer Philippe PIRSON : Voorzitter van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid
  • De heer Jos LEYSSENS : Voorzitter van het Organiserend Comité
  • De heer Maurice PARMENTIER :Vertegenwoordiger CNE bij het KIEA
  • Mevrouw Sophie du BLED :Adjunct-Commissaris-generaal der Regering
  • Mevrouw Martine LABEYE : Voorzitster van de Nationaal Raad van de Ordre van Architecten

Lijst van de Laureaten, Eredekens en Emerit-eredekens van de Arbeid