Het team

Wij werken bij het KIEA 

Wij zijn ervan overtuigd dat naast een eerlijke bezoldiging, de verdiensten van de mensen die een taak vervullen, dienen aangemoedigd en erkend te worden.

 

De werking van het KIEA is

  • De professionele kennis en verdiensten eren en promoten.
  • De individuele talenten en inspanningen erkennen en promoten door eretekens toe te kennen.
  • Erkennen en eren van zij die, door hun sociale inzet, een constante zorg voor de kwaliteit van de menselijke verhoudingen in hun beroepsmilieu aantonen.

Hoe verloopt de procedure ?

  • Het KIEA werkt samen met de werkgeversorganisaties, de beroepsverenigingen, de representatieve werknemersorganisaties en de administratieve overheden.
  • Hun vertegenwoordigers zetelen in de Organiserende Comités (OC) die de verschillende activiteitensectoren omvatten en die een selectieprocedure voor kandidaten organiseren voor het verwerven van de titel van Laureaat van de Arbeid in hun beroepssector, zonder onderscheid van niveau of statuut.
  • De selectie wordt uitgevoerd op basis van gemeenschappelijke waarden en specifieke criteria eigen aan de sector en gedefinieerd door het OC.
  • Het OC heeft de mogelijkheid om labels met een specifiek accent en eigen aan de sector, toe te voegen aan de officiële onderscheiding.
  • Het OC kiest ook hun Eredeken(s) van de Arbeid : de « ambassadeur(s)» van hun sector. Het gaat over de hoogste officiële erkenning op gebied van werk..

Alle Eredekens van de Arbeid samen vormen het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid, een stichting van openbaar nut die bijdraagt tot het slagen van de initiatieven en acties van het KIEA.

equipe

Martine Voets
Directrice-generaal

02 233 88 15

Email


Annick Minnen
Adjunct-adviseuse

02 233 89 71

Email


 

Werner Desterck
Administratief assistent02 233 89 92
Email

Gilles Guilmot
Administratief assistent
02 233 89 93

Email


Nancy Lepaige
Administratief assistente
02 233 89 71

Email