Koopvaardij – Binnenscheepvaart – Zeevisserij – Nautische Dienstverlening

Datum van de plechtighied : 20 maart 2016

Samenstelling van de eretafel

  • De heer Ivan VICTOR : Voorzitter en Federaal Secretaris Maritieme Sector – BTB
  • De heer Willy IMBRECHTS : Commissaris-generaal der Regering
  • De heer Marc VAN PEEL : Schepen voor Haven, Industrie & Werk
  • De heer Bart TOMMELEIN : Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee
  • De heer Philippe PIRSON : Voorzitter van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid
  • De heer Eugeen VAN CRAEYVELT : Voorzitter van het Organiserend Comité
  • De heer Michel CLAES : Algemeen sectorverantwoordelijke – groep water – ACV-Transcom