Brussel, 13 en 14 oktober 2017

27ste Nationale Ontmoetingsdag
13 en 14 oktober: diamanten feest!

2017 wordt een belangrijk jaar in de geschiedenis van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid. Het zestigjarig bestaan ervan moet immers gevierd worden. In
deze context zullen de jaarlijkse ontmoetingsdagen op 13 en 14 oktober in Brussel plaatsvinden. Stip deze twee dagen nu al in uw agenda aan, want het wordt de moeite!

Read the rest of this entry »

Interview met Wim Dries, voorzitter VVSG

Mooie traditie behouden en hoog in het vaandel dragen

Op de vraag of hij bekend is met het Instituut en/of het College antwoordt Wim Dries, sedert 7 december 2016 de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw), dat er voorlopig alleen contact is geweest via zijn medewerkers. Daar zal snel verandering in komen zodra hij wat meer vertrouwd is met zijn nieuwe opdracht.
Read the rest of this entry »

De verzending van de brevetten

De verzending van de brevetten onder de loep genomen

In augustus 2016 werden 635 brevetten naar 253 gemeenten opgestuurd. Antwerpen, Gent, Brugge en Knokke-Heist hebben de meeste brevetten ontvangen; een logisch gevolg van de betrokken sectoren, waaronder de koopvaardij, de binnenscheepvaart, de zeevisserij en de nautische dienstverlening.

Read the rest of this entry »

Communicatie

Binnen een reeks tools zijn de online inschrijvingen alomtegenwoordig maar niet zaligmakend.

Sommigen vonden dat het KIEA te weinig belang aan communicatie hechtte en dat het hierdoor niet bekend was. Vroeger was de organisatie van de procedures voor de selectie van de Laureaten vanzelfsprekend. De tijden zijn veranderd, ook het KIEA. In alle projecten heeft communicatie nu de aandacht gekregen die ze verdient.

Read the rest of this entry »

Een “grand cru” voor onze Eredekens!

Het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid organiseert reeds sinds 1991 jaarlijks een Nationale Ontmoetingsdag om zijn leden samen te brengen én om een vruchtbare gedachtewisseling op gang te brengen tussen al de professionele sectoren waaruit deze Eredekens komen.

Read the rest of this entry »

Catherine De Bolle, Federale Politie

“ De erkenning als Laureaat van de Arbeid is een mogelijkheid om verdienstelijke personeelsleden die blijk van erkenning te geven die ze verdienen.”

Het politieberoep is een bij uitstek sociaal beroep

Mevrouw Catherine De Bolle is sedert 1 maart 2012 commissaris-generaal van de Belgische Federale Politie. Zij studeerde rechten aan de universiteit van Gent en is de eerste vrouwelijke commissaris-generaal van de Federale Politie. In 2015 werd ze Europees vertegenwoordiger in het Uitvoerend Comité van Interpol, een mandaat dat drie jaar loopt.

Read the rest of this entry »

Eric Domb: voorzichtig en stoutmoedig tegelijk

Pairi Daiza stond op het programma van de Ontmoetingsdag 2016. De beroemde panda’s die niet door dit nachtelijk bezoekje verrast waren, hebben zich van hun beste kant getoond.

Read the rest of this entry »

Nationale Ontmoetingsdag: debat in Lessen

Prominente persoonlijkheden uit Henegouwen werden in de kijker gezet: Tommy Leclercq, gouverneur van de provincie Henegouwen, prof. Giuseppe Pagano, vicerector van de universiteit van Bergen, Nathalie Ravignon, vicevoorzitster van de bedrijfsleidsters en afgevaardigd bestuurster van dbBASE en Frédéric Seynhaeve adjunctdirecteur van het intercommunaal agentschap IDETA.

Read the rest of this entry »

Dienstbaarheid

De Nieuwsbrief had een gesprek met Alfons De Potter, de nieuwe secretaris-­generaal van het College én een babbel met Jean-Pierre Laporte, de afscheidnemende secretaris-generaal. We peilden naar hun achtergrond en hun motivatie, hun toekomstvisie en hun doelstellingen.

Read the rest of this entry »

Interview: Paul Magnette, minister-president

“Het is belangrijk er aan te herinneren dat men uiteraard voor zichzelf werkt maar dat men dit ook doet voor de gemeenschap en dit ongeacht zijn sociale status.”

Een onderscheiding in het licht van de schijnwerpers

Read the rest of this entry »