8K

Een diamanten jubileumboek

door Jef Gabriels

“The making of”… of hoe zo’n jubileumbrochure tot stand komt…

Read the rest of this entry »

Brussel: 27ste Nationale Ontmoetingsdagen in beeld

De bouwsector bouwt een feest!

Op 19 november laatstleden was er veel volk in het Sint-Michielstheater te Brussel. In deze charmante theaterzaal heeft de bouwsector een feestje georganiseerd voor 328 mensen die tot Laureaat, Eredeken of Emeritus-Eredeken van de Arbeid bevorderd werden.

Read the rest of this entry »

Nieuws van de raad van bestuur van het KIEA

Jongeren aanmoedigen op hun professioneel parcours

Al jarenlang werkt de RVB van het KIEA ijverig samen met de beroepssectoren om de criteria en modaliteiten voor de selectie van de Laureaten van de Arbeid aan de hedendaagse werkelijkheid aan te passen. Hij wenst zijn bijdrage te leveren om de uitdagingen van de arbeidsmarkt aan te gaan.

Read the rest of this entry »

Mis de 60ste verjaardag van het College niet!

door J. Dexters – Ondervoorzitter

Het weekend van 13 en 14 oktober is het moment van onze jaarlijkse afspraak en niet de minste, we vieren 60 jaar Koninklijk College. We staan stil bij 60 jaar van eenheid, ervaring en kennis, en dit ondanks onze professionele verschillen.

Read the rest of this entry »

Interview met Patrick Vandenberghe en Pierre Cuppens: ACVBIE

 

ACVBIE participeert en ondersteunt maximaal – en dit sinds vele jaren – nadrukkelijk de promoties van de Laureaten van de Arbeid via een positieve inbreng in de organiserende comités.

ACVBIE promoot en bestendigt een mooie traditie

Read the rest of this entry »

Regionale ontmoetingsdag West-Vlaanderen in Koksijde

Ook dit jaar werd de regionale ontmoetingsdag voor de Westvlaamse Eredekens en Emeritus Eredekens van de Arbeid gehouden op de eerste dinsdag na het paasverlof.

Op 18 april 2017 ging het rich­ting zee met Koksijde als gaststad.We werden ontvangen in het Atrium van het prachtige gemeentehuis van Koksijde. Na het nuttigen van een koffie werden we verwelkomd in de zwevende raadzaal “de Kokpit” door de regionale  voorzitter, Jef Baccarne. Waarna Jef de sprekers inleidde.

Read the rest of this entry »

Regionale ontmoetingsdag Oost-Vlaanderen in St.-Niklaas

Wij waren met 32 personen voor onze uitstap. Om 10 uur werden wij ontvangen door burgemeester Lieven De Handschutter, hij bracht ons zijn verhaal in het kabinet op het stadhuis.

Een mooi en sterk verhaal over de geschiedenis en architectuur van het huidige neogotische stadhuis, gebouwd in de periode 1876-1878 en ontworpen door architect Pieter Van Kerckhove. Een mengeling van het oud-Vlaams gotisch geheel met een belfort van 40 meter hoog met 49 klokken. Het is een beschermd moument sedert 1981. Het kunstpatrimonium is grotendeels dagelijks te bezichtigen. Er volgde een verdere begeleiding in twee groepen met elk een gids. Ook een paar mooie huizen werden onder de loep genomen. Om twaalf uur was het tijd voor het aperi­tief en een goede lunch in restaurant Den Antus op de Markt van St.-Niklaas.

In de namiddag werden wij naar het bedrijf Van Hoecke gebracht. Dit bedrijf bestaat 50 jaar en heeft een nieuwbouwoppervlakte van 55.000 m2. Er werken nu 220 personen. Ze zetten sterk in op de maakindustrie voor de Beneluxlanden en daarbuiten. Alles wat met schuiven en sloten en klapdeuren voor bijvoorbeeld keukens te maken heeft, mo­dern en strak, wij konden onze ogen niet geloven wat er allemaal op de markt te verkrijgen is. Een korte le­veringstermijn  is een van hun sterke punten. Alles wordt computerge­stuurd, zelfs het formaat van de dozen om zo weinig mogelijk afval te produceren. Het was een echte “wow”-ervaring. In 2016 won het bedrijf de “Factory of the future prijs”. Deze is bedoeld voor be­drijven die klaarstaan in de digitale industriële revolutie. Ook de expo n.a.v. 50 jaar bestaan was mooi meegenomen. Dank aan P. De Witte, directeur BNP Parisbas Fortis, die dit mogelijk maakte voor onze groep. Tot slot was er nog een warm afscheid voorzien en iedereen kijkt uit naar 2018.

Odette Van Hamme

Oude clichés de wereld uit helpen en steeds beter informeren

In de vorige nieuwsbrief werd een artikel gewijd aan het belang van communicatie. De procedures evolueren. Ze beantwoorden aan de wensen van de toezicht houdende overheden en de raad van bestuur en anderzijds de verzuchtingen van het cliënteel, in casu de laureaten en de sectoren. Informatie en communicatie zijn van cruciaal belang om onze doelstellingen te bereiken.

Voor het verspreiden van de informatie over de procedure worden meerdere communicatie­kana­len ingeschakeld die elk gericht zijn op een specifiek doelpubliek. De informatie (boodschap) moet echter identiek zijn anders loopt men het risico verwarring te zaaien wat op zijn beurt nadelig zou kunnen zijn voor het werk van het Instituut.

In het interview met de heer Wim Dries, voorzitter van de VVSG, in de vorige Nieuwsbrief werd een geëngageerde boodschap gebracht, opbouwend maar ook kritisch voor ons werk en dit is stimulerend. Dit interview weerspiegelt echter ook een bepaalde visie over onze procedures die stamt uit het verleden. Deze perceptie veranderen wordt een uitda­ging voor het KIEA en het Organise­rend Comité van de sector Provincies en Gemeenten.

Het artikel bevat ook informatie die hier rechtgezet moet worden. In tegenstelling tot wat er in het interview werd vermeld, zijn de Provincie en FOD Binnenlandse Zaken niet betrokken bij de goedkeuring van onze procedures.

Uit de laatste vraagstelling zou men kunnen besluiten dat de werkgever geen initiatiefrecht zou hebben in het aanvragen van een ereteken voor zijn medewerkers. Dit strookt niet met de werkelijkheid. In alle sectoren hamert het KIEA op de rol van de werkgevers. Een web­pagina werd hieraan gewijd op onze website.

Er blijven na deze rechtzetting nog twee taken te vervullen: oude clichés de wereld uit helpen en nieuwe initiatieven voorstellen om de werkgevers aan te moedigen om onze tool te gebruiken als waardering voor verdienstelijke medewerkers.

  1. Imbrechts, commissaris-generaal van de Regering