Laureaten

Laureaten

U hebt de selectie met goed gevolg doorstaan, gefeliciteerd!

De volgende stappen:

Uw benoeming zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Twee elementen die getuigen over uw titel worden te uwer beschikking gesteld.

Enerzijds, het ereteken dat u zal overhandigd worden tijdens een officieel evenement eigen aan de sector.

Anderzijds, het brevet dat zal overgemaakt worden aan de burgemeester van uw gemeente, die belast is met de overhandiging.

Zoals voor elk ander ereteken zal een financiële bijdrage gevraagd worden.

 

Financiering

Voor het dekken van de kosten verbonden aan de materiële uitreiking van het ereteken wordt, naargelang het geval, beroep gedaan op een financiële tussenkomst van de werkgevers, de beroepsorganisaties of van de Laureaten zelf.

Indien geen enkele partij wenst te antwoorden op deze vraag, zal het ereteken niet uitgereikt worden.

Het uitreiken van het brevet is gratis.