Wie zijn we ?

Opdracht

De kennis en de professionele verdiensten van de eliten van de arbeid van het land erkennen en bevorderen.

Uw talenten erkennen en bevorderen door de toekenning van een ereteken en een label.

Organisatie

Het KIEA is een stichting van openbaar nut.

Het werd opgericht in 1954 door Z.M. Koningin Elisabeth.

De voogdijministers zijn de ministers van Economie en Werk.

De Raad van bestuur van het KIEA wordt voorgezeten door de heer Philippe Pirson

De activiteiten worden georganiseerd onder de controle van de Commissaris-generaal der Regering, Willy Imbrechts en zijn adjunct Sophie du Bled.

Het KIEA heeft ook een team van medewerkers die tot uw dienst staan.

Werkmethode

Het KIEA werkt samen met de werkgeversorganisaties, de beroepsverenigingen, de representatieve werknemersorganisaties en de administratieve overheden.

Hun vertegenwoordigers zetelen in de Organiserende Comités die de verschillende activiteitensectoren omvatten en die, minstens om de vijf jaar, een selectieprocedure voor kandidaten organiseren voor het verwerven van de titel van Laureaat van de Arbeid in hun beroepssector, zonder onderscheid van niveau of statuut.

De Organiserende Comités duiden eveneens de Eredekens van de Arbeid aan; echte “ambassadeurs” van hun beroepssector. Het geheel van de Eredekens van de Arbeid vormt het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid, een stichting van openbaar nut die de activiteiten van het KIEA steunt.

De statuten raadplegen