Welzijn op het werk

U bent gemotiveerd om een carrière uit te bouwen,

U werd de laatste jaren geboeid door het beroep,

U voelt zich geroepen om uw kennis over te dragen en de waarden van uw beroep te verdedigen,

U zou graag een officiële erkenning krijgen en één van de labels Professional, Specialist of Expert met sociaal engagement behalen,

Dan is deze oproep voor u!

Waarom?

Er is te weinig aandacht voor goed werk en schouderklopjes zijn er nooit te veel.

Samen met het KIEA, willen BES, BSOH, Co-Prev, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Prebes, VCCS, VVVB en de vakbonden diegenen die zich blijven investeren in hun beroep officieel huldigen.

Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid en een van de labels die wij u voorstellen, bevestigt immers de kwaliteit van uw werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een meerwaarde aan uw loopbaan en uw bedrijf. Kortom, het is een titel waar u trots op mag zijn en een teken van uw kwaliteiten die een voorbeeld voor uw collega’s kunnen zijn.

Voor wie ?

Deze oproep is voor iedereen die in zijn beroepsactiviteit heeft bijgedragen tot de promotie van het welzijn op het werk, zoals gedefinieerd door de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitoefening van hun werk en van zijn uitvoeringsbesluiten.

Wat is een Laureaat van de Arbeid?

De titel van Laureaat van de Arbeid maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet.

Afhankelijk van een aantal specifieke criteria behaalt de kandidaat de titel van Laureaat van de Arbeid – Label Professional, Specialist of Expert met sociaal engagement. De lijst van de Laureaten wordt bij Koninklijk Besluit bekrachtigd. De eretekens worden tijdens een nationaal evenement overhandigd aan de Laureaten.

Hoe inschrijven?

Het inschrijvingsformulier en reglement vindt u hieronder. Alle geïnteresseerden kunnen de formulieren eveneens aanvragen per e-mail: info@iret-kiea.be, per post: KIEA – Blijde Inkomstlaan 17-21 te 1040 Brussel of per telefoon: 02 233 88 91. De kandidatuur moet ten laatste op 15 mei 2019 ingediend worden.

Vindt u dat één of meerdere van uw collega’s een label verdienen? Moedig haar of hem aan!

Stuur haar of zijn gegevens door. De persoon zal dan door het KIEA worden uitgenodigd om zich in te schrijven.

Downloads (pdf)