Provincie- en gemeentepersoneel

Datum van de plechtigheid : 15 december 2018 Samenstelling van de eretafel
  • Mevrouw Carmela SCIACCA : Première attachée en charge du Service de la Gestion
des Ressources Humaines de la Province de Liège
  • Mevrouw Brigitte COLLIN : Vice-Présidente National des ALR du SLFP
  • De heer Jef GABRIELS : Voorzitter van het Organiserend Comité
  • De heer Philippe PIRSON : Voorzitter van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid
  • Mevrouw Martine UGOLINI : Présidente fédérale – CGSP ADMI ALR LRB
  • De heer Christoph VANDENBULCKE : Nationaal Secretaris ACV Openbare Diensten
Lijst van de Laureaten en Eredekens van de Arbeid Met de steun van :