Keramieknijverheid – Baksteennijverheid

Indien u gemotiveerd bent om een carrière in de sector“Keramieknijverheid – Baksteennijverheid” uit te bouwen, Indien u de laatste jaren geboeid werd door het beroep, Indien u zich geroepen voelt om uw kennis over te dragen en uw beroep te verdedigen, Indien u graag een officiële erkenning en een label zou behalen, dan is deze oproep voor u.

Waarom?

Goed werk wordt helaas niet vaak genoeg in de kijker gezet, schouderklopjes zijn er nooit te veel. Samen met het KIEA, willen de Belgische Baksteenfederatie, Fedicer en de vakbonden diegenen die zich blijven investeren in hun beroep officieel te huldigen. Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid en het label voorgesteld door uw sector, bevestigt immers de kwaliteit van uw werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een meerwaarde aan uw loopbaan en uw onderneming. Het is een titel waar u best trots op mag zijn en een teken van uw kwaliteiten die een voorbeeld voor uw collega’s kunnen zijn. Deze oproep belangt alle personen aan die werkzaam zijn in de sector Keramieknijverheid – Baksteennijverheid.

Wat is een Laureaat van de Arbeid ?

De titel van Laureaat van de Arbeid maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. Afhankelijk van een aantal specifieke criteria omschreven in het reglement, behaalt de kandidaat de titel van Cadet van de Arbeid, Label «Goed opgeleid aan de slag», de titel van Laureaat van de Arbeid, gouden ereteken, Label «Drijvende kracht in de vooruitgang», zilveren ereteken, Label «Geëngageerde steunpilaar» of bronzen ereteken, label «Waarborger globale kwaliteit». De lijst van de Laureaten wordt bij koninklijk besluit bekrachtigd. De eretekens worden tijdens een evenement overhandigd aan de Laureaten.

Hoe inschrijven ?

Het inschrijvingsformulier en het volledige reglement vindt u hieronder.  Alle geïnteresseerden kunnen de formulieren eveneens aanvragen per e-mail : info@iret-kiea.be of per post : KIEA – Blijde Inkomstlaan 17-21 – 1040 BRUSSEL. De kandidatuur moet ten laatste op 22/02/2019 ingediend worden. Vindt u dat één of meerdere van uw collega’s een label verdienen? Moedig haar of hem aan en stuurhun gegevens door naarinfo@iret-kiea.be !

Download (pdf)