OCMW

Datum van de plechtigheid : 21 april 2018

Samenstelling van de eretafel

  • De heer Philippe PIRSON : Voorzitter van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid
  • De heer Alphonse VANDERHAEGHE : Vice-voorzitter ACV Openbare-Diensten
  • De heer Julien VAN GEERTSOM : Voorzitter van het Organiserend Comité
  • De heer Alexandre LESIW : Voorzitter van het POD Maatchappelijke Integratie
  • Mevrouw Martine UGOLINI : Federale Voorzitster ABVV ACOD ALR LRB
  • Mevrouw Patricia CHENOY : Assistente van de Nationale Voorzitter van de VSOA

Lijst van de Laureaten, Eredekens en Emerit-eredekens van de Arbeid