Floristen

Indien u gemotiveerd bent om een carrière in de sector Floristen uit te bouwen,
Indien u de laatste jaren geboeid werd door het beroep,
Indien u zich geroepen voelt om uw kennis over te dragen en uw beroep te verdedigen,
Indien u graag een erkenning en één van de labels “Toekomst voor het beroep”, “Professional in het beroep” of “Meester in het beroep” zou behalen,
dan is deze oproep voor u.

Nieuw

U bent Laureaat van de Arbeid – gouden ereteken, en het verwerven van het label «Meester in het beroep – duurzaam management» interesseert u, dan belangt deze oproep u ook aan.

Waarom?

Goed werk wordt helaas niet vaak genoeg in de kijker gezet, schouderklopjes zijn er nooit te veel. Samen met het KIEA, houdt het Koninklijk Unie van de Floristen van België (KUFB) zich eraan diegenen die zich blijven investeren in hun beroep officieel te huldigen. Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid en één van de labels voorgesteld door uw sector, bevestigt immers de kwaliteit van uw werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een meerwaarde aan uw loopbaan en uw bedrijf. Het is een titel waar u best trots op mag zijn en een teken van uw kwaliteiten die een voorbeeld voor uw collega’s kunnen zijn. Deze oproep belangt alle personen aan die werkzaam zijn in de sector floristen.

Wat is een Laureaat van de Arbeid ?

De titel van Laureaat van de Arbeid maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. Afhankelijk van een aantal specifieke criteria omschreven in het reglement, behaalt de kandidaat de titel van Laureaat van de Arbeid – Label “Toekomst voor het beroep” of “Professional in het beroep” of “Meester in het beroep” .

De Laureaten van de Arbeid – gouden ereteken kunnen het label “Meester in het beroep – duurzaam management” verwerven.

De lijst van de Laureaten wordt bij koninklijk besluit bekrachtigd.

De eretekens worden tijdens een evenement overhandigdaan de Laureaten.

Hoe inschrijven?

Het inschrijvingsformulier en het volledige reglement vindt u op www.iret-kiea.be.
Alle geïnteresseerden kunnen de formulieren eveneens aanvragen per e-mail : info@iret-kiea.be of per post : KIEA – Blijde Inkomstlaan 17-21 – 1040 BRUSSEL. De kandidatuur moet ten laatste op 31/12/2017 ingediend worden.

Vindt u dat één of meerdere van uw collega’s een label verdienen? Moedig haar of hem aan en stuur hun gegevens door naar info@iret-kiea.be !

Downloads (pdf)

Label “Meester in het beroep – duurzaam management”