Provincie- en gemeentepersoneel

Heeft u er de voorbije jaren een erezaak van gemaakt om de gebruikers te respecteren en naar hen te luisteren, is de kwaliteit van de dienstverlening een prioriteit voor u, bent u een stuwende en drijvende kracht, haalt u energie uit het overdragen van uw vaardigheden of heeft u bijgedragen aan het garanderen van de verdediging en de promotie van de waarden van de openbare sector, dan belangt deze oproep u aan.

 

Waarom?

Goed werk wordt helaas niet vaak genoeg in de kijker gezet, schouderklopjes zijn er nooit te veel. Samen met het KIEA, willen de provincies, de gemeenten en de werknemersorganisaties diegenen die zich blijven investeren in hun beroep, officieel huldigen.

 

Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid en één van de labels voorgesteld door uw sector, bevestigt immers de kwaliteit van uw werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een meerwaarde aan uw loopbaan en uw instelling.

Het is een titel waar u best trots op mag zijn en een teken van uw kwaliteiten die een voorbeeld voor uw collega’s kunnen zijn. Deze oproep belangt alle personen aan die werkzaam zijn in de provincies et de gemeenten (personeel van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden*, autonome gemeentebedrijven of vzw, gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen inbegrepen).

  * : Verenigingen van gemeenten en Intercommunale verenigingen

Wat is een Laureaat van de Arbeid?

De titel ‘Laureaat van de arbeid’ maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. Voor het provincie- en gemeentepersoneel worden er vijf labels, kenmerkend voor het beroep, door het Organiserend Comité toegekend. Ze geven toegang tot het behalen van de officiële titel van Laureaat van de Arbeid.  Afhankelijk van een aantal specifieke criteria omschreven in het reglement, behaalt de kandidaat de titel van Laureaat van de Arbeid – Label “Onthaal-Luisteren-Respect”, Label “Kwaliteit van dienstverlening en welzijn op het werk”, Label “Stuwende en drijvende kracht”, Label “Vaardigheden verwerven en delen” of Label “Sociaal engagement en pleitbezorger van de waarden van de openbare dienst” (bronzen, zilveren of gouden ereteken).

De lijst van de Laureaten wordt bij koninklijk besluit bekrachtigd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De eretekens worden tijdens een publiek evenement overhandigd aan de Laureaten.

 

Hoe inschrijven?

Het inschrijvingsformulier en het volledige reglement vindt u hieronder. Alle geïnteresseerden kunnen de formulieren eveneens aanvragen per e-mail: info@iret-kiea.be of per post: KIEA – Blijde Inkomstlaan 17-21 – 1040 BRUSSEL. De kandidatuur moet ten laatste op 31 januari 2018 ingediend worden.

 

Vindt u dat één of meerdere van uw collega’s een label verdienen? Moedig haar of hem aan!

Indien u een collega wilt aanmoedigen om deel te nemen aan de procedure dan kunt u haar of zijn gegevens doorsturen naar het KIEA. De persoon zal dan door het KIEA worden uitgenodigd om zich in te schrijven.

 

Downloads (pdf)

Reglement

Handleiding

Label Onthaal – Luisteren – Respect

Label Kwaliteit van dienstverlening en welzijn op het werk

Label Stuwende en drijvende kracht

Label Vaardigheden verwerven en delen

Label Sociaal engagement – Pleitbezorger van de waarden van de openbare sector