Automobielexpertise

Indien u gemotiveerd bent om een carrière in de sector Automobielexpertise uit te bouwen,

Indien u de laatste jaren geboeid werd door het beroep,

Indien u zich geroepen voelt om uw kennis over te dragen en uw beroep te verdedigen,

Indien u graag een erkenning en één van de labels “Future”, “Tutor” of “Mentor” zou behalen, dan is deze oproep voor u.

 

Waarom?

Goed werk wordt helaas niet vaak genoeg in de kijker gezet, schouderklopjes zijn er nooit te veel. Samen met het KIEA, houden het Instituut van de Auto-Experts (IAE), de Beroepsvereniging der Automobieldeskundigen van België (UPEX) en de werknemersorganisaties zich eraan diegenen die zich blijven investeren in hun beroep officieel te huldigen.

Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid en één van de labels voorgesteld door uw sector, bevestigt immers de kwaliteit van uw werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een meerwaarde aan uw loopbaan en uw bedrijf.

Het is een titel waar u best trots op mag zijn en een teken van uw kwaliteiten die een voorbeeld voor uw collega’s kunnen zijn. Deze oproep belangt alle personen aan die werkzaam zijn in de automobielexpertise.

 

Wat is een Laureaat van de Arbeid?

De titel van Laureaat van de Arbeid maakt deel uit van een meer dan 60 jaar lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. Afhankelijk van een aantal specifieke criteria omschreven in het reglement, behaalt de kandidaat de titel van Laureaat van de Arbeid – Label “Future”, “Tutor” of “Mentor”.

De lijst van de Laureaten wordt bij koninklijk besluit bekrachtigd. De eretekens worden tijdens een evenement overhandigd aan de Laureaten.

 

Hoe inschrijven?

Het inschrijvingsformulier en het volledige reglement vindt u hieronder. Alle geïnteresseerden kunnen ook de formulieren per post aanvragen : KIEA – Blijde Inkomstlaan 17-21 – 1040 BRUSSEL. De kandidatuur moet ten laatste op 15/06/2017 ingediend worden.

 

Vindt u dat een of meerdere van uw collega’s een label verdienen? Moedig haar of hem aan!

Indien u een collega wilt aanmoedigen om deel te nemen aan de procedure dan kunt u haar of zijn gegevens doorsturen naar het KIEA vóór 15 april 2017. De persoon zal dan door het KIEA worden uitgenodigd om zich in te schrijven.

 

Download (pdf)