Evaluatie van de jaarlijkse ontmoeting van de Eredekens in Henegouwen

De werkgroep kon opnieuw rekenen op de gastvrijheid van de Haute Ecole Provinciale du Hainaut – Condorcet. In de namiddag werd de opdracht van de werkgroep, voorgezeten door Jean Philippe Lahouste, afgerond met een bezoek aan de kaasmakerij van het Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province du Hainaut.