Een droom werd werkelijkheid

Een droom werd werkelijkheid. Op 28 februari laatstleden ging een langverwachte droom in vervulling. Het KIEA  lanceerde het Jongerenplein. We kunnen het niet genoeg herhalen maar de jongeren zijn onze toekomst.

We stellen vast dat we ons ten volle moeten inzetten zodat de jongeren hun plaats kunnen innemen, zij gaan ervoor! We willen met de jongeren praten over hun verlangens en uitdagingen. We moeten ons voegen bij alle anderen die reeds hun krachten bundelen om hen antwoorden te verstrekken en hen steunen bij de moeilijkheden die ze ondervinden maar ook in hun engagement Z.M. de Koning gaf ons de eer om in dialoog te  treden met de jonge Laureaten van de Arbeid en daarna deel te nemen aan de plenaire zitting die volgde. Het is een ervaring waar weinigen onder hen nogmaals de kans zullen toe krijgen. Ze zijn er fier over, net zoals wij. Wij zijn het staatshoofd dan ook zeer erkentelijk hiervoor. Mijn welgemeende dank aan alle Eredekens van de Arbeid die zich hiervoor hebben ingezet. Luc De Moor was de orkestmeester van het Jongerenplein. Hij vormde samen met Martine Voets, Directrice van het KIEA en haar ploeg, een duo dat de ganse zitting dirigeerde. Alain Bernard, CEO van DEME, die ons als ’t ware meenam in zijn helikopter om ons de uitdagingenen de opportuniteiten van een wereld in verandering te tonen. Een werkgroep van een dertigtal Eredekens nam de uitdaging aan zich open te stellen naar de jongere generatie. Deze uitdaging integreerden onze vrienden van Vlaams-Brabant reeds i n de voorbereiding van de volgende ontmoetingsdagen. Meer info hierover op de laatste pagina. Ook het bureau van het College verbindt er zich toe deze dimensie te integreren als een missie binnen hun werking. Het project “Intergeneration Action Plan” werd gelanceerd en zal kortelings worden voorgesteld. Dit project loopt parallel met “Youth4Action” en “You and Us for Youth”, twee projecten van het KIEA waarover we het later nog zullen hebben. Tot slot wil ik de onvoorwaardelijke steun vermelden van onze Vice-Premier Minister Kris Peeters, die ons in dit project ondersteunde en wens ik Jan Smets, Gouverneur bij de Nationale Bank te bedanken voor zijn gastvrijheid. Je zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat onze nieuwsbrief in een nieuw kleedje steekt. Een ware gedaanteverandering, voorwaar. Een nieuwe redactieraad neemt de opdracht van George Tambuyser over. Hij was hierbij omringd door een competent redactiecomité dat meer dan 30 nummers uitbracht. Voor dit kolossale vrijwilligerswerk zijn we hen onze warme en onmetelijke dank verschuldigd!

 

Philippe Pirson, Voorzitter

Comments are closed.