Jongerenplein, samen met de sociale partners bedacht

Zoals Philippe Pirson in zijn slottoespraak van het evenement benadrukte, heeft het KIEA nauw met de sociale partners kunnen samenwerken om dit evenement te bedenken en te organiseren.

We hebben ons gebaseerd op de doelstellingen van Young Talent In Action, het topinitiatief van het VBO, maar ook op de expertise van de jongeren van de vakbondsorganisaties ACV, ABVV en ACLVB. Ze hadden een frisse en dynamische kijk op ons project. UCM en UNIZO hebben hen zonder enige aarzeling vervoegd. Onze gesprekspartners, die uitgenodigd werden om aan het rondetafelgesprek met H.M. de Koning deel te nemen, hebben geen moment getwijfeld om er jongeren af te vaardigen, die vervolgens tijdens de plenaire vergadering het woord genomen hebben om hun standpunt mee te delen. Ze zullen in hun organisatie over dit initiatief getuigen. ‘Jongerenplein’ heeft plaats gemaakt voor jongeren! Wat bracht dit een drukte teweeg op de sociale netwerken! Alain Bernard, CEO van DEME en Eredeken van de Arbeid die zijn medewerkers aanmoedigt om Laureaat van de Arbeid te worden, heeft ook een belangrijke rol gespeeld door de deelnemers uit te nodigen hun gezichtsveld te verruimen en zich bewust te worden van de reikwijdte van de uitdagingen die zich op wereldvlak stellen en eenieders vaardigheden vergen.

Comments are closed.