Een diamanten jubileumboek

door Jef Gabriels

“The making of”… of hoe zo’n jubileumbrochure tot stand komt…

Na de academische jubileumzitting van de Nationale Ontmoetingsdagen van 2017 in het prachtige Paleis der Academiën, ontvingen de aanwezigen een diamanten jubileumboek dat de lezer vergezelt door de zestigjarige geschiedenis van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid van België.

De lezing ervan was voor velen een aangename verrassing want, zoals de voorzitter het formuleert in zijn voorwoord: “Het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid van België kan bogen op een rijk verleden zoals blijkt uit deze opmerkelijke publicatie.”

Zo’n publicatie komt na­tuurlijk niet uit de lucht vallen en vergt véél voorafgaand werk.

Naslagwerk

Het is de raad van bestuur van 24 juni 2014 die zich voor het eerst de vraag stelt of er ter gelegenheid van de viering van het zestigjarig bestaan een jubileumbrochure zal worden gemaakt zoals dat destijds gebeurde naar aanleiding van het gouden jubileum in 2007. Deze “gouden” brochure toonde de mijlpalen van de werking en is voor veel Eredekens en Eme­riti nog steeds een mooie en blij­vende herinnering en een vaak gebruikt naslagwerk.

Op 9 december 2014 beslist de raad van bestuur om een werkgroep ad hoc op te richten die een concreet voorstel zal uitwerken en op 24 maart 2015 wordt het voorstel van deze werkgroep aanvaard. De jubileumbrochure van 2007 zal de basis vormen maar ze moet grondig opgefrist en aangevuld worden. Daarom wordt ze gedigitaliseerd, grondig nage­lezen en geëvalueerd. De werkgroep, die intussen omgevormd is tot redactiecomité – je vindt de namen der leden terug in de colofon van de jubileumbrochure – selecteert de stukken die in aanmerking komen voor publicatie in het diamanten jubileumboek. Een beperkt redactiecomité pluist vervolgens alle Nieuwsbrieven van de voorbije tien jaren uit, verzamelt markante uitspraken uit de interviews met tal van prominenten, vergelijkt, kiest uit, vult bestaande teksten aan en schrijft nieuwe artikelen.

Geleidelijk aan krijgt de “diamanten” brochure vorm. In 2015 en 2016 vergadert de redactie verschillende keren. De nieuwe raad van bestuur ziet dat het goed is en bevestigt het vertrouwen in de redactie. Het ene ontwerp volgt het andere op.

 

 

digitalprinting.be

De teksten worden vertaald en taalkundig nagekeken. In totaal zijn er niet minder dan 152 versies, waarvan 125 in het

Nederlands en 27 in het Frans. Veel aandacht wordt besteed aan de kaft waarvoor een 15-tal ontwerpen gemaakt worden. De uiteindelijke keuze valt op een sober ontwerp met op de achtergrond de foto van het indrukwekkend “Groot Natio­naal Arbeidsfeest” in 1935 op de Heizel. Op 14 augustus 2017 kan het bestand uiteindelijk drukklaar doorge­geven worden aan de drukkerij. Drukkerij digitalprinting.be van Stefan De Cuyper – vader Herman is zelf Eredeken van de Arbeid – verzorgde als vriendendienst de onberispelijke druk van de brochure die de naam kreeg “Zestig jaar Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid van België 1957-2017”.

Het grootste gewicht voor de realisatie van deze brochure rustte op de schouders van George Tambuyser, coördinator van het redactiecomité, vrij­williger en bestuurder van het College, die deze last echter met de glimlach droeg, gedreven als hij was door een onwaarschijnlijk grote beroepsfierheid om een werk af te leveren dat niet alleen mooi oogt maar tevens van voortreffelijke kwaliteit is. Het is ook deze man die de voorbije tien jaar de driemaandelijkse Nieuwsbrief van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid tot een bijzonder hoog niveau optilde.

Kers op de taart

Begin 2018 geeft George Tambuyser zijn opdracht van coördinator van de Nieuwsbrief terug aan de raad van bestuur. De Nieuwsbrief die u nu in handen heeft is de laatste onder zijn eindverantwoordelijkheid. De realisatie van de diamanten jubileumbrochure is de kers op de taart van tien jaar Nieuwsbrieven waarvoor het College George zéér dankbaar is.

Wie de jubileumbrochure nog niet per post ontving kan die alsnog aanvragen, zo ver de voorraad strekt, op volgend adres: Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid, Blijde Inkomstlaan 17-21, 1040 Brussel.

Comments are closed.