Home

 Onze opdracht?

Erkennen en bevorderen van uw talenten

Welkom op de site van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid – KIEA.

Zijne Majesteit de Koning neemt deel aan het evenement Jongerenplein georganiseerd door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA). De Koning gaat er in gesprek met de jonge Laureaten van de Arbeid over het thema jeugd en tewerkstelling. Bij deze gelegenheid wil KIEA jongeren het woord geven en nieuwe actieplannen ontwikkelen om hen aan te moedigen in hun professionele parcours.

Naar de foto’s

.

In wie zijn wij? kan u onze opdracht vinden en kan u kennis maken met onze organisatie en onze manier van werken. U bent geïnteresseerd in onze activiteiten? U vindt doelgerichte informatie naargelang de categorie waartoe u behoort. Onze activiteiten lichten u o.a. in over de aan gang zijnde procedures en de evenementen die wij organiseren. Wil u deze uitdaging aangaan? Schrijf u in. Een vraag? Een idee? Een commentaar?

Wil u onze informatie krijgen? Contacten