Home

Onze opdracht?

Erkennen en bevorderen van uw talenten

Welkom op de site van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid – KIEA.

.

In wie zijn wij? kan u onze opdracht vinden en kan u kennis maken met onze organisatie en onze manier van werken. U bent geïnteresseerd in onze activiteiten? U vindt doelgerichte informatie naargelang de categorie waartoe u behoort. Onze activiteiten lichten u o.a. in over de aan gang zijnde procedures en de evenementen die wij organiseren. Wil u deze uitdaging aangaan? Schrijf u in. Een vraag? Een idee? Een commentaar?

Wil u onze informatie krijgen? Contacten