Home

 Onze opdracht?

Erkennen en bevorderen van uw talenten

Welkom op de site van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid – KIEA.

Z.M. de Koning heeft op datum van 20.09.2017 de titel van Eredeken van de Arbeid honoris causa toegekend aan Philippe Pirson, voorzitter van het KIEA en voorzitter van het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid. Zijn halssnoer werd hem door Vice-Eerste Minister, de heer Kris Peeters, overhandigd tijdens de academische zitting van de 27ste Nationale Ontmoetingsdag van de Eredekens van de Arbeid op zaterdag 14 oktober jl.

.

In wie zijn wij? kan u onze opdracht vinden en kan u kennis maken met onze organisatie en onze manier van werken. U bent geïnteresseerd in onze activiteiten? U vindt doelgerichte informatie naargelang de categorie waartoe u behoort. Onze activiteiten lichten u o.a. in over de aan gang zijnde procedures en de evenementen die wij organiseren. Wil u deze uitdaging aangaan? Schrijf u in. Een vraag? Een idee? Een commentaar?

Wil u onze informatie krijgen? Contacten