interview

Getuigenis Jacob Bossaer

Starend op de witte vlakte. Adembenemend die simpliciteit van de natuur, maar zo verraderlijk meedogenloos als een juweel dat je begeestert en je in zijn macht houdt en uiteindelijk tenietdoet, opzwelgt en je laat vergeten in de kern van zijn schoonheid.

Read the rest of this entry »

Interview met Patrick Vandenberghe en Pierre Cuppens: ACVBIE

 

ACVBIE participeert en ondersteunt maximaal – en dit sinds vele jaren – nadrukkelijk de promoties van de Laureaten van de Arbeid via een positieve inbreng in de organiserende comités.

ACVBIE promoot en bestendigt een mooie traditie

Read the rest of this entry »

Interview met Wim Dries, voorzitter VVSG

Mooie traditie behouden en hoog in het vaandel dragen

Op de vraag of hij bekend is met het Instituut en/of het College antwoordt Wim Dries, sedert 7 december 2016 de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw), dat er voorlopig alleen contact is geweest via zijn medewerkers. Daar zal snel verandering in komen zodra hij wat meer vertrouwd is met zijn nieuwe opdracht.
Read the rest of this entry »

Catherine De Bolle, Federale Politie

“ De erkenning als Laureaat van de Arbeid is een mogelijkheid om verdienstelijke personeelsleden die blijk van erkenning te geven die ze verdienen.”

Het politieberoep is een bij uitstek sociaal beroep

Mevrouw Catherine De Bolle is sedert 1 maart 2012 commissaris-generaal van de Belgische Federale Politie. Zij studeerde rechten aan de universiteit van Gent en is de eerste vrouwelijke commissaris-generaal van de Federale Politie. In 2015 werd ze Europees vertegenwoordiger in het Uitvoerend Comité van Interpol, een mandaat dat drie jaar loopt.

Read the rest of this entry »

Interview: Paul Magnette, minister-president

“Het is belangrijk er aan te herinneren dat men uiteraard voor zichzelf werkt maar dat men dit ook doet voor de gemeenschap en dit ongeacht zijn sociale status.”

Een onderscheiding in het licht van de schijnwerpers

Read the rest of this entry »

Interview: Dominique Leroy, CEO

“Ik vind het goed dat er – naast privé-initiatieven – ook een officieel orgaan bestaat, dat al meer dan een halve eeuw zijn nut heeft bewezen en een mooie rol heeft gespeeld in de erkenning van mensen.”
Read the rest of this entry »

Arbeid is een zeer belangrijke opdracht

Read the rest of this entry »